בישראל

Translation
in Israel
אנחנו
we are
we
גרים
are living
live
בישראל
in Israel
.
We are living in Israel.
1 Comment
הם
they are (masculine)
they (masculine)
are
מבקרים
are visiting
visit
בישראל
in Israel
בכל
in every
every
in everything
שנה
year
a year
.
They visit Israel every year.

Related discussions

See also

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.