בכל

Translation
every, in every, in everything
דודה
aunt
שלי
my
mine
מבקרת
visits
is criticizing
criticizes
את
you (sg. fem.)
(direct object)
אמא
mom
mum
mother
שלי
my
mine
בכל
in every
every
in everything
שבוע
week
.
My aunt visits my mom every week.
11 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.