בעיה

Translation
problem
יש
ישלי
I have
have
there are
has
לי
ישלי
I have
to me
me
for me
בעיה
problem
במחשב
on the computer
שלי
my
mine
כתוצאה
as a result
מהשינויים
from the changes
שהם
that they
that they are
עשו
made
did
לו
to him
for him
him
.
I have a problem on my computer as a result of the changes that they made to it.
4 Comments
טוב
ok
well
alright
,
יש
ישלנו
we have
have
there are
has
לנו
ישלנו
we have
to us
for us
us
בעיה
problem
.
OK, we have a problem.
2 Comments
יש
ישלי
I have
have
there are
has
לי
ישלי
I have
to me
me
for me
בעיה
problem
במחשב
on the computer
שלי
my
mine
כתוצאה
as a result
מהשינויים
from the changes
שהם
that they
that they are
עשו
made
did
לו
to him
for him
him
.
I have a problem on my computer as a result of the changes that they made to it.
4 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.