האוכל

Translation
the food
אני
I am
I
me
אוכל
food
eating
eat
את
you (sg. fem.)
(direct object)
האוכל
the food
.
I eat the food.
7 Comments
האוכל
the food
בא
is coming
coming
comes
.
The food is coming.
19 Comments
האוכל
the food
בא
is coming
coming
come
?
Is the food coming?
11 Comments
Show More Sentences

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.