האמא

Translation
the mom
האמא
the mom
באה
is coming
comes
came
.
The mom is coming.
77 Comments
האם
is
does
do
האמא
the mom
באה
is coming
come
comes
?
Is the mom coming?
22 Comments
האמא
the mom
באה
is coming
come
came
?
Is the mom coming?
9 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.