הביטוי

Translation
the expression
מישהו
anyone
someone
somebody
מבין
understand
את
you
משמעות
meaning
significance
הביטוי
the expression
הזה
this
that
?
Does anyone understand the meaning of this expression?
4 Comments
הביטוי
the expression
הזה
this
that
לא
is not
not
do not
מוּכר
familar (sg. masc.)
known (sg. masc.)
לי
to me
me
for me
.
This expression is unfamiliar to me.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.