הזאת

Translation
this, that
הוא
(he) is
he
it (masc.) is
לא
is not
not
does not
נוגע
is touching
touch
touches
בביצה
in the egg
הכחולה
blue
הזאת
this
that
.
He is not touching this blue egg.
18 Comments
האישה
the woman is
the woman
הזאת
this
that
שותָה
is drinking
drinking
drinks
הרבה
a lot of
much
lots of
יין
wine
.
This woman drinks a lot of wine.
7 Comments
איך
how is
how does
how
הוא
(he) is
he
it (masc.) is
אופֶה
is baking
bake
bakes
את
you (sg. fem.)
(direct object)
העוגה
the cake
הזאת
this
that
?
How is he baking this cake?
6 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.