החייאה

Translation
CPR
החובשים
the medics
במגן
במגןדודאדום
in Magen David Adom
in the shield
דוד
במגןדודאדום
in Magen David Adom
uncle
אדום
במגןדודאדום
in Magen David Adom
red (sg. masc.)
יודעים
know
איך
איךמבצעים
how one performs
how
how does
how are
מבצעים
איךמבצעים
how one performs
perform
החייאה
CPR
.
The medics from Magen David Adom know how to perform CPR.
7 Comments
החובש
the medic (male)
מבצע
performs
carries out
operation
החייאה
CPR
על
on
on top of
about
האדם
the person
הלכוד
the trapped
.
The medic performs CPR on the trapped person.
3 Comments
החובשים
the medics
במגן
במגןדודאדום
in Magen David Adom
in the shield
דוד
במגןדודאדום
in Magen David Adom
uncle
אדום
במגןדודאדום
in Magen David Adom
red (sg. masc.)
יודעים
know
איך
איךמבצעים
how one performs
how
how does
how are
מבצעים
איךמבצעים
how one performs
perform
החייאה
CPR
.
The medics from Magen David Adom know how to perform CPR.
7 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.