החיים

Translation
the life
אני
I am
I
me
מחפשת
look for
search for
seek
בן
בןזוג
partner
boy
years old (sg. masc.)
son
זוג
בןזוג
partner
a pair
a couple
couple
לכל
for all
to all
החיים
the life
.
I am searching for a partner for life.
11 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.