הילדות

Translation
the girls
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.