הכלב

Translation
the dog
הכלב
the dog
אוכל
is eating
eating
eat
לחם
bread
?
Is the dog eating bread?
23 Comments
הכלב
the dog
הולך
is going
is walking
goes
.
The dog goes.
15 Comments
הכלב
the dog
אוכל
is eating
eating
eats
.
The dog eats.
6 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.