המלצר

Translation
the waiter
הטבח
the cook
שואל
asking
asks
ask
איפה
where is
where
where are
המלצר
the waiter
.
The cook asks where is the waiter.
12 Comments
המלצר
the waiter
לוקח
is taking
taking
takes
בקבוק
בקבוקיין
wine bottle
bottle of wine
a bottle
bottle
יין
בקבוקיין
wine bottle
bottle of wine
wine
.
The waiter takes a wine bottle.
2 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.