העירייה

Translation
the municipality, the city hall
בניין
building
a building
binyan
העירייה
the city hall
the municipality
המפורסם
the famous
עומד
is standing
standing
stand
למכירה
for sale
to sale
.
The famous city hall building is up for sale.
2 Comments
מה
what is
what
what does
מדיניות
policy
העירייה
the city hall
the municipality
לגבי
regarding
in regard to
about
בתי
בתיספר
schools
ספר
בתיספר
schools
a book
book
ישנים
old (pl. masc.)
asleep
are sleeping
?
What is the municipality's policy regarding old schools?
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.