הפזמון

Translation
the chorus
הוא
he
(he) is
it (masc.) is
כתב
(he) has written
(he) wrote
wrote
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הבית
the verse
the stanza
the house
השלישי
the third
בשיר
in the song
הזה
this
that
,
אבל
but
מישהו
someone
somebody
anyone
אחר
else
different
other
כתב
(he) has written
(he) wrote
wrote
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הפזמון
the chorus
.
He wrote the third verse in this song, but someone else wrote the chorus.
2 Comments
הן
they (feminine)
are
מלחינות
compose
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הפזמון
the chorus
.
They are composing the chorus.
6 Comments
אחרי
after
הבית
the stanza
the verse
the house
בא
comes
came
is coming
הפזמון
the chorus
.
After the verse comes the chorus.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.