הקרן

Translation
the foundation
למה
why
אנחנו
we
we are
צריכים
need
one needs
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הקרן
the foundation
הזאת
this
that
?
Why do we need this foundation?
5 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.