הרבה

Translation
many, a lot of, lots of
חמש
five (fem.)
זה
that
this
it
לא
is not
not
do not
הרבה
הרבהיותר
much more
much
a lot of
lots of
יותר
הרבהיותר
much more
more
any more
any longer
משתיים
than two (fem.)
.
Five is not much more than two.
3 Comments
הרבה
a lot of
lots of
many
ילדים
boys
kids
children
אוהבים
like
love
פסטה
a pasta
pasta
.
Many children like pasta.
2 Comments
יש
ישלי
I have
have
there are
has
לי
ישלי
I have
me
to me
for me
הרבה
a lot of
lots of
many
חולצות
shirts
.
I have lots of shirts.
3 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.