הרופאה

Translation
the doctor (f)
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.