השבועית

Translation
the weekly (sg. fem.)
הפרופסור
the professor
נוסע
driving
are driving
traveling
להרצאה
to the lecture
השבועית
the weekly (sg. fem.)
שלו
his
its
.
The professor is driving to his weekly lecture.
1 Comment
אני
I
I am
me
לא
לאיכול
cannot
doesn't
do not
is not
יכול
לאיכול
cannot
can
לפספס
to miss
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הטיסה
the flight
השבועית
the weekly (sg. fem.)
.
I cannot miss the weekly flight.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.