התחפושת

Translation
the costume, the disguise
הילד
the boy
the boy is
the child
אוהב
likes
loves
love
את
you (sg. fem.)
(direct object)
התחפושת
the costume
the disguise
.
The boy likes the costume.
3 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.