התפוחים

Translation
the apples
התפוחים
the apples
טעימים
are tasty
are delicious
tasty (pl. masc.)
,
תודה
thank you
thanks
!
The apples are tasty, thank you!
1 Comment
אני
I am
I
me
אוכל
eating
eat
is eating
את
אתהתפוחים
the apples
you (sg. fem.)
(direct object)
התפוחים
אתהתפוחים
the apples
the apples
.
I am eating the apples.
2 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.