התפריט

Translation
the menu
זה
this
that
it
התפריט
the menu
של
שלהמסעדה
the restaurant's
of
's
המסעדה
שלהמסעדה
the restaurant's
the restaurant
שלנו
our
ours
.
This is the menu of our restaurant.
8 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.