וגברים

Translation
and men
ילדים
children
boys
kids
וגברים
and men
.
Children and men.
21 Comments
נשים
women
וגברים
and men
.
Women and men.
26 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.