חמש

Translation
five (fem.)
חמש
five (fem.)
הפרות
the cows
שרות
are singing
sing
בלילה
at night
in the night
after midnight
.
The five cows sing at night.
11 Comments
אחת
one (fem.)
,
שתיים
two (fem.)
,
חמש
five (fem.)
.
One, two, five.
5 Comments
שלוש
three (fem.)
זה
this
it
that
פחות
less
minus
מחמש
than five (fem.)
.
Three is less than five.
5 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.