חריפים

Translation
hot, spicy
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.