טוב

Translation
well, alright, good
בוקר
morning
טוב
good
alright
well
,
אני
I
I am
me
מדבר
speak
is speaking
is talking
עברית
Hebrew
!
Good morning, I speak Hebrew!
14 Comments
בוקר
morning
טוב
good
alright
ok
או
or
לילה
night
טוב
good
alright
ok
?
Good morning or good night?
11 Comments
תודה
תודהרבה
thank you very much
thank you
thanks
רבה
תודהרבה
thank you very much
many
,
לילה
night
טוב
good
alright
ok
.
Thanks a lot, good night.
9 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.