יושבים

Translation
sit, sitting, are sitting
אנחנו
we are
we
עומדים
are standing
standing
stand
והם
and they are(masculine)
and they(masculine)
יושבים
are sitting
sitting
sit
.
We stand and they sit.
5 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.