יין

Translation
wine
האם
does
do
is
היונה
the dove
the pigeon
אוהבת
like
love
loves (fem.)
יין
wine
?
Does the dove like wine?
22 Comments
היונה
the pigeon
the dove
אוהבת
loves (fem.)
likes (fem.)
love
יין
wine
.
The dove likes wine.
45 Comments
אתה
you (sg. masc.)
you are (sg. masc.)
אוהב
like
love
loves
יין
wine
.
You like wine.
18 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.