ישנים

Translation
sleeping, are sleeping, sleep
אנחנו
we are
we
ישנים
are sleeping
asleep
sleep
בלילה
at night
in the night
after midnight
.
We are sleeping at night.
8 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.