כותבת

Translation
writes, write, is writing
אני
I am
I
me
כותבת
write
is writing
writes
ספר
a book
book
.
I write a book.
2 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.