לבד

Translation
alone
לעיתים
לעיתיםקרובות
often
frequently
קרובות
לעיתיםקרובות
often
frequently
near
אני
I
I am
me
רוקדת
dance
is dancing
dances
לבד
alone
.
I often dance by myself.
1 Comment
כמו
כמותמיד
as always
as
like
תמיד
כמותמיד
as always
always
,
הוא
(he) is
he
it (masc.) is
לבד
alone
.
As always, he is alone.
5 Comments
לעיתים
לעיתיםקרובות
often
frequently
קרובות
לעיתיםקרובות
often
frequently
near
אני
I
I am
me
רוקדת
dance
is dancing
dances
לבד
alone
.
I often dance by myself.
1 Comment
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.