לבנות

Translation
build, to build, white
האדריכל
the architect
רוצֶה
wants
would like
want
לִבנות
to build
כאן
here
גשר
bridge
.
The architect wants to build a bridge here.
אני
I
I am
me
צריכה
need
needs
should
לִבנות
to build
בית
house
home
verse
לבעלי
for my husband
to my husband
.
I need to build a house for my husband.
הוא
he
(he) is
it (masc.) is
רוצֶה
wants
would like
want
לִבנות
to build
בשטח
in the area
הזה
this
that
.
He wants to build in that area.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.