לומדים

Translation
learn, learning, study
הם
they are (masculine)
they (masculine)
are
לומדים
are learning
study
learning
עברית
Hebrew
.
They learn Hebrew.
6 Comments
הם
they are (masculine)
they (masculine)
are
לומדים
are learning
study
learning
.
They learn.
4 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.