לשמוע

Translation
hear, to hear
אנחנו
we
we are
לא
don't
doesn't
do not
רוצים
want
לשמוע
to hear
hear
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הפועלים
the laborers
the workers
.
We don't want to hear the workers.
4 Comments
למה
why
את
you (sg. fem.)
(direct object)
לא
do not
don't
not
רוצָה
want
wants
לשמוע
to hear
hear
?
Why do you not want to hear?
2 Comments
הם
they (masculine)
they are (masculine)
are
לא
don't
doesn't
do not
רוצים
want
לשמוע
to hear
hear
אותנו
us
.
They don't want to hear us.
5 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.