מאמינים

Translation
believe
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.