מבצעים

Translation
perform
החובשים
the medics
במגן
במגןדודאדום
in Magen David Adom
in the shield
דוד
במגןדודאדום
in Magen David Adom
uncle
אדום
במגןדודאדום
in Magen David Adom
red (sg. masc.)
יודעים
know
איך
איךמבצעים
how one performs
how
how does
how are
מבצעים
איךמבצעים
how one performs
perform
החייאה
CPR
.
The medics from Magen David Adom know how to perform CPR.
7 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.