מהדובים

Translation
than the bears
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.