מהילדה

Translation
from the girl, than the girl
הילד
the boy is
the child
the boy
יותר
יותרחזק
stronger
any longer
any more
more
חזק
יותרחזק
stronger
hard
loudly
strong (sg. masc.)
מהילדה
than the girl
from the girl
.
The boy is stronger than the girl.
7 Comments

Related discussions

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.