מהיר

Translation
fast, quick
הילדות
the girls
שלו
his
its
לא
not
do not
is not
מהירוֹת
fast (pl. fem.)
,
הן
they (feminine)
are
איטיות
slow (pl. fem.)
.
His girls are not fast, they are slow.
20 Comments
הילד
the boy is
the boy
the child
איטי
slow (sg. masc.)
והילדה
and the girl
מהירה
fast (sg. fem.)
.
The boy is slow and the girl is fast.
15 Comments
הילד
the boy is
the boy
the child
איטי
slow (sg. masc.)
והילדה
and the girl
מהירה
fast (sg. fem.)
.
The boy is slow and the girl is fast.
15 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.