מהמסך

Translation
from the screen, from the monitor
המסך
the screen
שלי
my
mine
גדול
גדוליותר
bigger
great
grand
big (sg. masc.)
יותר
גדוליותר
bigger
any longer
any more
more
מהמסך
from the screen
from the monitor
שלה
her
hers
its
.
My screen is bigger than her screen.
6 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.