מטר

Translation
meters, meter
שבעים
seventy
סנטימטרים
centimeters
ועוד
plus
שלושים
thirty
סנטימטרים
centimeters
הם
are
they are (masculine)
they (masculine)
מטר
meter
meters
.
Seventy centimeters plus thirty centimeters are a meter.
4 Comments
מאה
one hundred
hundred
hudred
מטר
meters
meter
או
or
מאתיים
two hundred
מטר
meters
meter
?
One hundred meters or two hundred meters?
7 Comments
מאה
one hundred
hundred
hudred
מטר
meters
meter
או
or
מאתיים
two hundred
מטר
meters
meter
?
One hundred meters or two hundred meters?
7 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.