מעל

Translation
above, over
אני
I am
I
me
שוחֶה
swim
is swimming
swims
מעל
above
over
הדגים
the fish (plural)
הצבעוניים
colorful
.
I am swimming above the colorful fish.
8 Comments
יש
there are
there is
has
זבובים
flies
מעל
above
over
הפרות
the cows
.
There are flies above the cows.
8 Comments
הקערות
the bowls
נמצאות
are
מעל
above
over
הצלחות
the plates are
the plates
.
The bowls are above the plates.
3 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.