מקצועי

Translation
professional
אתם
אתםרוצים
do you want
you
you are (pl. masc.)
רוצים
אתםרוצים
do you want
want
עבודה
work
labor
job
זולה
cheap (sg. fem.)
או
or
מקצועית
professional (sg. fem.)
?
Do you want cheap or professional labor?
8 Comments
זאת
this is (feminine)
it is (feminine)
that is (feminine)
עבודה
work
job
a job
מקצועית
professional (sg. fem.)
.
This is professional work.
3 Comments
היא
she
it (fem. nouns)
her
אדריכלית
architect
מקצועית
professional (sg. fem.)
.
She is a professional architect.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.