מתוק

Translation
sweet
הילדה
the girl is
the girl
אוכלת
is eating
eating
eats
לחם
bread
מתוק
sweet
.
The girl eats sweet bread.
21 Comments
התפוז
the orange
לא
is not
not
do not
מתוק
sweet
.
The orange is not sweet.
11 Comments
התפוח
the apple is
the apple
מתוק
sweet
.
The apple is sweet.
13 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.