נוטָה

Translation
is conjugated, is inflected
המילה
the word
הזאת
this
that
נוטָה
is conjugated
is inflected
כמו
like
as
המילים
the words
האחרות
other
.
This word is conjugated like the other words.
1 Comment
אתה
you (sg. masc.)
you are (sg. masc.)
זוכר
remember
remembers
איך
how is
how
how are
נוטָה
is conjugated
is inflected
המילה
the word
הזאת
this
that
?
Do you remember how this word is conjugated?
3 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.