סכנה

Translation
danger
בגלל
because of
because
הסכנה
the danger
אנחנו
we are
we
רצים
are running
run
running
למקלט
to the shelter
to a shelter
.
Because of the danger we are running to the shelter.
4 Comments
בגלל
because of
because
הגישה
the approach
שלךָ
your (sg.masc.)
yours (sg.masc.)
,
אנחנו
we are
we
בסכנה
in danger
!
Because of your approach, we are in danger!
2 Comments
השוטרים
the police officers
מתארים
describe
one decribes
סכנה
danger
מיידית
immediate (sg. fem.)
.
The police officers describe an immediate danger.
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.