עובדת

Translation
works, work, is working
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.