עוגה

Translation
cake, a cake
היא
she
her
it
אוכלת
is eating
eating
eats
עוגה
a cake
cake
.
She is eating cake.
3 Comments
אני
I am
I
me
אוכל
eating
eat
is eating
עוגה
a cake
cake
.
I eat a cake.
7 Comments
אני
I
I am
me
רואָה
see
sees
עוגה
a cake
cake
.
I see a cake.
6 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.