עושים

Translation
do, doing, are doing
איך
how
how is
how does
עושים
do
make
doing
עוגה
a cake
cake
גדולה
large
big
great
?
How do you make a big cake?
20 Comments
איך
how
how are
how is
עושים
do
doing
are doing
את
אתזה
this
it
that
you
זה
אתזה
this
it
that
this
it
that
?
How do you do this?
7 Comments
מה
what do
what
what are
עושים
do
doing
are doing
?
What do we do?
10 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.