עם

Translation
with
אנחנו
we are
we
שותים
are drinking
drinking
drink
בירה
a beer
beer
עם
with
הנשים
the women
.
We drink a beer with the women.
19 Comments
הילד
the boy is
the child
the boy
אוכל
is eating
eating
eats
פסטה
pasta
a pasta
עם
with
גבינה
cheese
a cheese
.
The boy eats pasta with cheese.
9 Comments
הוא
(he) is
he
it (masc.) is
מדבר
is talking
is speaking
talks
עם
with
הכלב
the dog
שלו
his
its
.
He speaks with his dog.
7 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.