צברים

Translation
sabras, (native Israelis)
כשבעים
כשבעיםוחמישה
around seventy five
וחמישה
כשבעיםוחמישה
around seventy five
and five
אחוז
percent
percentage
מהיהודים
of the Jews
בישראל
in Israel
הם
are
they are
they
צברים
sabras
(native Israelis)
.
Around seventy-five percent of the Jews in Israel are sabras.
6 Comments
ההורים
the parents
שלי
my
mine
הם
are
they are
they
צברים
sabras
(native Israelis)
,
אז
so
then
אני
I
I am
me
דור
generation
שני
second
both
two (masc.)
.
My parents are sabras, so I'm second generation.
6 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.